Medlemskap 2022

Hvis du ønsker å bli medlem i Norsk forening for slagrammede (NFS), er du
automatisk medlem i NFS Ålesund og Omegn. Du kan ta kontakt med leder
Kjell Inge Skarbø - i e-post: kjell@skarbo.net eller på mob.tlf. 907 43 008.

Som medlem kan du være med på medlemsmøter, halvårlige turer og andre
aktiviteter. Det koster kr. 300,- i året. Da får du også tilbud om medlemsbladet
"Hjernecella" i posten (eller digitalt). Bladet har mange nyttige artikler.

Det kan også tegnes medlemskap for pårørende. Det koster kr. 150,- i året.
Da kan denne også være med på medlemsmøter, medlemsturer, julebord og
andre aktiviteter i regi av NFS Ålesund og Omegn.

Velkommen som medlem i NFS Ålesund og Omegn!

Se også hjemmesiden til NFS sentralt: https://slagrammede.org

Plan for foreningen i 2022

MARS Torsdag 10. mars

Styremøte 02-22

Tirsdag 15. mars

Åpent møte

APRIL Tirsdag 5. april Tirsdag 5. april Søndag 24. april

Styremøte 03-22  Medlemsmøte  Medlemstur Runde

MAI Tirsdag 3. mai Tirsdag 3. mai kl. 18.00 Tirsdag 31. mai kl. 17.00

Styremøte 04-22  Medlemsmøte  Kafè-samling på Eidet

JUNI Tirsdag 7. juni Tirsdag 7. juni kl. 18.00

Styremøte 05-22  Medlemsmøte

Juli – august Tirsdag 31. august kl. 17.00

Sommerferie  Kafè-samling Eidet

SEPTEMBER Tirsdag 6. september Tirsdag 6. september kl. 18.00 Søndag 25. september kl. 11.00 Tirsdag 27. september kl. 17.00

Styremøte 06-22  Medlemsmøte  Medlemstur til Finnøya  Kafê-samling Eidet.

OKTOBER Tirsdag 4. oktober Tirsdag 4. oktober kl. 18.00 Lørdag 29. oktober

Styremøte 07-22  Medlemsmøte  "Verdens slagdag"

NOVEMBER Tirsdag 1. november Tirsdag 1. november kl. 18.00 November Tirsdag 29. november kl. 17.00

Styremøte 08-22  Medlemsmøte  Åpent møte  Kafè-samling Eidet

DESEMBER Tirsdag 6. desember Desember

Styremøte 09-22 Julebord Det kan bli endringer i planen.

Nyeste kommentarer

05.09 | 13:26

Dette blir bra og fremtidsrettet.