Nytt åpent møte 8. november 2022

Vi vil ha åpent møte også høsten 2022.


Det blir tirsdag 8. november kl. 18.00

på Quality Hotel, Sorenskriver Bullsgt. 7 i Ålesund sentrum.

Tema for møtet vil være:

Kognitiv svikt etter hjerneslag.


Overlege ved Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus, Yngve
Müller Seljeseth
vil holde innlegg om dette særs viktige temaet.

Nærmere info på denne siden og i e-post eller som SMS.
Det kommer også annonse i lokalavisene.

Alle er hjertelig velkommen.

Åpent møte i mars 2022

Åpent møte i Ålesund 15. mars 2022 - med om lag 50 personer.

Åpent møte i Ålesund 15. mars 2022 - med om lag 50 personer.

Vi tar sikte på å arrangere 2 åpne møter i 2022.

NFS Ålesund og Omegn arrangerte og gjennomførte det første åpne møtet etter pandemien 15. mars. Temaet var «Hjerneslag – behandling i tidlig fase og rehabilitering». Leder i NFS-avdelingen Ålesund og Omegn, Kjell Inge Skarbø ønsket velkommen. Det hadde møtt opp om lag 50 personer denne kvelden – både medlemmer og folk som har interesse for temaet.

Overlege ved Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus, Yngve Müller Seljeseth hadde første foredraget. Han er spesialist i indremedisin og arbeider ved seksjon for hjerneslag og geriatri. Han sa at av de slagrammede er det 85 prosent som får hjerneinfarkt og 15 prosent den mest alvorlige tildragelsen; hjerneblødning. Seljeseth gjennomgikk symptomene på hjerneslag.

Det ble poengtert at får en person hjerneslag, så ring 113 – det haster, og behandlingen har størst effekt ved å komme tidlig til sykehus. Ved Ålesund sjukehus kommer 45 prosent innen 4.5 timer, og det er bra på landsbasis. Her er et dedikert tverrfaglig team som sørger for standard prosedyre og tidlig mobilisering.

Overlegen fortalte videre om sykehusets utredning i etterkant av hjerneslag. Syn og tolking av synsinntrykk, samt hørsel, språk, hukommelse og kognitiv funksjon blir undersøkt. Det ble presisert at propp i forskjellige deler av hjernen gir forskjellige symptomer. Tett overvåking i akuttfasen er særs viktig.

Seljeseth kom også innom forebygging av hjerneslag – og det ble spesielt nevnt blodtrykkskontroll, røykeslutt, begrensing i alkoholinntaket, diabeteskontroll, trening/bevegelse og et sunt kosthold med begrenset inntak av salt.

Prognosen er avhengig av årsak og størrelse på hjerneslaget. Noen kommer relativt fort tilbake i jobb, andre ikke. Flertallet utskrives til egen bolig. Begrepet fatigue – mangel på energi – ble særlig nevnt som en vanlig ettervirkning av hjerneslag.

Deler av det åpne møtet tok opp mer av det som er tilknyttet rehabilitering. Her tok sykepleier Gro W. Lindin og andre sykepleiere fra Ålesund sjukehus opp problemstillinger rundt sen rehabilitering og hva sykehuset kan tilby.

Det var tydelig at innholdet i møtet engasjerte de fremmøtte. NFS Ålesund og Omegn var særs godt fornøyd med oppmøtet og gjennomføringen denne kvelden i mars - og tar sikte på å arrangere åpent møte også til høsten, trolig i oktober-november.

Gi gjerne tilbakemelding om tema du ønsker skal tas opp.

Nyeste kommentarer

05.09 | 13:26

Dette blir bra og fremtidsrettet.