Kafè-samlinger 2023


Kjære medlemmer i NFS og andre interesserte.

NFS Ålesund og Omegn har gjennomført såkalte kafè-samlinger i 2022.
I januar 2023 starter vi opp igjen samlingene våre på Eidet omsorgssenter.

Vi er tre medlemmer som vil ha ansvar for dette:

*  Norlaug Skarbø - tlf. 951 31 167.
*  Marianne Liderende - tlf. 481 13 372.
*  Inger Hagseth - tlf. 476 14 217.

Første samling blir tirsdag 31. januar 2023 kl. 17.00 på Eidet omsorgssenter.

Vi håper dette skal bli til glede for de som ser nytten i å komme sammen for en prat. Vi serverer kaffe og litt å bite i - og har det ellers koselig i lag.

I første omgang blir slike samlinger gjennomført på Eidet i Tennfjord-/ Vatneområdet. Senere kan det også bli aktuelt med samlinger andre steder. Her kan du også møte "likepersoner" - personer som har hatt hjerneslag eller som er pårørende.

Vi tar sikte på kafè-samlinger siste tirsdagen i måneden (utenom juni,
juli og desember). Samlingene vil starte kl. 17.00.

Plan for møtene på Eidet omsorgssenter:

*  Tirsdag 31. januar kl. 17.00.

*  Tirsdag 28. februar kl. 17.00.

*  Tirsdag 28. mars kl. 17.00.

*  Tirsdag 25. april kl. 17.00.

*  Tirsdag 31. mai kl. 17.00.

*  Tirsdag 21. juni kl. 17.00.


*  Juli: Sommerferie.

 

*  Tirsdag 25. august 17.00.


 *  Tirsdag 26. september kl. 17.00.

*  Tirsdag 31. oktober kl. 17.00.


*  Tirsdag 28. november kl. 17.00.


*  Desember:  Julebord

 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til disse samlingene - både de
som bor i nærområdet og andre, medlemmer og ikke-medlemmer.Kafe-samling i september

Kafè-samling på Eidet tirsdag 27. september.

Kafè-samling på Eidet tirsdag 27. september.

Fra kafè-samlinger på Eidet.

Det rapporteres om god stemning.

Foreningen ønsker gjerne at det kommer flere på disse kafè-samlingene.

Hjertelig velkommen!

Nyeste kommentarer

05.09 | 13:26

Dette blir bra og fremtidsrettet.