NFS sin organisering og hva vi arbeider med

Hovedforeningen.
NFS (Norsk forening for slagrammede) sentralt ledes av et styre som velges blant medlemmene i lokallagene.


Deres hovedoppgave er å stille opp for lokallagene, ved større arrangement og andre oppgaver der lokalaget trenger støtte.

Videre driver de aktiv påvirkning av helsemyndighetene for å bedre behandlingen av de som har fått hjerneslag. Det samme innen rehabilitering. De deltar aktivt i likepersonsutdanning i
lokallagene.


De deltar på internasjonale kongresser der siste forskning innen hjerneslag presenteres. De har også tette forbindelser til norske forskningsmiljø og sykehus som behandler slag.

Lokallagene.
Lokallaget ledes av et styre som er valgt av lokallagets medlemmer/årsmøte. Lokallagets oppgave er å være til stede for den slagrammede. Derfor har de fleste lokallag faste møtedager hvor det er en arena hvor den slagrammede kan få være slagrammet
sammen med likesinnede.

Det arrangeres turer og tilstelninger som er tilpasset den slagrammede. Det er også en møteplass for pårørende som kan treffe andre pårørende og kan være likepersoner for hverandre. I tillegg organiserer lokalaget likepersonarbeid på sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og stiller opp på mestringssentrene og lignende. Dette er arbeid som vi avtaler med den enkelteinstitusjonsom ønsker besøk av oss.

NFS kan vanskelig sammenlignes med andre organisasjoner da slag spenner over et bredt spekter.  Alt fra de som har store fysiske utslag til de man ikke kan se har hatt slag, men kan ha kognitive problemer.

Vi som har engasjert oss i NFS ønsker således å være der for den slagrammede og de pårørende på deres arena.

Ta gjerne kontakt med et av våre lokallag eller direkte med vår hovedforening, om det er noe du lure på eller du ønsker å bli medlem.
NFS sin hjemmeside: www.slagrammede.org
NFS - Slagtelefonen: 941 72 388.

Nyeste kommentarer

05.09 | 13:26

Dette blir bra og fremtidsrettet.