Medlemsmøter 2023

Medlemsmøte i april 2022. Det møtte 22 medlemmer på Hatlane omsorgssenter.

Medlemsmøte i april 2022. Det møtte 22 medlemmer på Hatlane omsorgssenter.

Det tas sikte på å arrangere månedlige medlemsmøter i 2023. I hovedsak blir møtene 1. tirsdag i måneden (uten sommerferien).

Medlemsmøter i 2023:


Tirsdag 3. januar kl. 18.00:  Medlemsmøte


Tirsdag 7. februar kl. 18.00:  Medlemsmøte


Innlegg ved klinisk nevropsykolog

Elin Refsnes Teigland v/Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ålesund sjukehus.

Tema: Fatigue (trøtthet) etter hjerneslag

Spørsmål fra medlemmene underveis og etter innlegget.


Tirsdag 7. mars

18.00:  ÅRSMØTE

 

Tirsdag 4. april

18.00:  Medlemsmøte

 

Tirsdag 2. mai

18.00:  Medlemsmøte

 

Tirsdag 6. juni

18.00:  Medlemsmøte


Sommerferie i juli og august.


Tirsdag 5. september kl. 18.00:  Medlemsmøte


Tirsdag 3. oktober kl. 18.00:  Medlemsmøte


   Møtene starter klokka 18.00, og er på Hatlane omsorgssenter.

Nyeste kommentarer